Opdracht 3.1.A Mijn kennis en ervaring

Uitleg:
Kijk naar opleiding en  werkervaring, vat dat samen in thema’s en jaren ervaring
Bijvoorbeeld voor een docent techniek: technische opleiding met lesbevoegdheid, technische
werkervaring van ruim 20 jaar, 10 jaar nieuwe collega’s ingewerkt en zelf lesmateriaal daarvoor
ontwikkeld

Vul jouw antwoord(en) in bij 3.1.A in jouw Routemap

Klaar met de opdracht? Klik dan op ‘Markeer als afgerond’